News thuy san

Nuôi tôm áp dụng công nghệ biofloc | Super intensive shrimp farming applies biofloc technology

#thuysan #nuoitommatdocao #Trangtincuocsong

Đây là kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao áp dụng biofloc của Thạc sĩ Long Văn Nghĩa đã đem lại hiệu quả cao trong khu nuôi tôm, ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.
——————————————-
This is a high-tech shrimp farming technology using biofloc by Master Long Van Nghia, which has brought high efficiency in shrimp farming area, applying high technology for developing Bac Lieu shrimp.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang