News thuy san

Nuôi tôm ao đất – thu hoạch khủng 10 con/1kg – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom #thuhoachtomsu

Thu hoạch tôm sú ao đất 10 con/1kg, đây là vuông tôm công nghiệp hầm đất nuôi rất hiệu quả, bà con hết sức phấn khởi vì trúng vụ tôm này.
——————————————
Black tiger shrimp harvest is 10 shrimp / 1kg, this is an effective farming ground for shrimp farming, people are very excited because they won this shrimp crop.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang