NÔNG THÔN BẠC LIÊU

Nuôi sò huyết

Mô hình Nuôi sò huyết kết hợp tôm sú là mô hình sản xuất bền vững, cho hiệu quả kinh tế cao tại vùng Nam Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu

#nuoitom #nuoisohuyet #nuoisohuyetkethoptomsu #nongthonbaclieu

Trở lên đầu trang