Nông Dân Bạc Liêu

Nuôi rắn trong bể composite

Anh Võ Chí Công ở Trại Thực Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu, thực hiện rất hiệu quả nuôi rắn ri voi trong bể composite.
#nuoiran #ranrivoi #rangiong #nongdan #nongthon #baclieu

Trở lên đầu trang