THUY SAN BAC LIEU

Nuôi rắn ri voi trong bể composite

Mô hình nuôi rắn ri voi trong bể composite của Trại Thực Nghiệm thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu. Nuôi theo mô hình này dễ chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý dịch bệnh. Đồng thời, tiết kiệm được diện tích và bảo vệ môi trường. Công 0919731980

#nuoiran #nuoiranrivoi #thuysan #nuoirantrongbecomposite #thuysanbaclieu #baclieu

Trở lên đầu trang