News thuy san

Nuôi lươn trong bể Composite không bùn – nuôi lươn không bùn

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Nói về hiệu quả của mô hình, anh Hột cho biết: “Qua 3 năm thực hiện mô hình nuôi lươn không bùn tôi thấy nó cũng rất đơn giản, chỉ cực mỗi chuyện là phải thay nước thường xuyên và đúng định kỳ để đảm bảo nước trong hồ không bị ô nhiễm”.
—————————
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber
Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng.

Mô hình nuôi lươn sinh sản của anh Sử Văn Bảy.

https://www.facebook.com/baclieu123?ref=bookmarks

Trở lên đầu trang