THUY SAN BAC LIEU

Nuôi lươn kiểu mới

Nuôi lươn không bùn trong bể composite với mật độ cao của anh Lê Văn Hột ở ấp Xóm Lớn A, xã vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Đây là mô hình nuôi mới tiện lợi, dễ chăm sóc, quản lý được bệnh của lươn và lươn phát triển rất tốt.

#nuoiluontrongbecomposite #nuoiluonkhongbun #thuysan #nuoiluonmatdocao #thuysan
#thuysanbaclieu #baclieu

Trở lên đầu trang