News thuy san

Nuôi lươn không bùn | trồng rau làm giá thể – thủy sản | Raising eel without mud

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Tham quan trại lươn không bùn dùng gía thể từ những cây khô bó lại và trồng rau cần làm giá thể cho lươn trú ngụ rất hiệu quả.
—————————————-
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber
Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng.

Mô hình nuôi lươn sinh sản của anh Sử Văn Bảy.

https://www.facebook.com/baclieu123?ref=bookmarks

Trở lên đầu trang