News thuy san

Nuôi lươn không bùn – trang tin thủy sản | Growing eel without mud (part 1)

#nuoitrong #nuoiluonkhongbun #trangtinthuysan

Nuôi lươn không bùn. Mời các bạn tham quan học tập kinh nghiệm mô hình nuôi lươn không bùn của chị Võ Hồng Lê – ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Chị Lê nuôi heo thấy không đạt hiệu quả nên được HND hướng dẫn chị chuyển đổi từ nuôi heo sang nuôi lươn không bùn. Chị Lê tận dụng từ chuồn heo cũ sửa lại để nuôi lươn, sau sáu tháng nuôi lươn của chị Lê đạt 4 con/1kg.
—————————————–
Raising eel without mud. You are invited to learn about the experience of mudless eel farming model of Vo Hong Le – My I hamlet, Vinh Phu Dong commune, Phuoc Long district, Bac Lieu province
Ms. Le raised pigs to see that it was not effective, so HND instructed her to switch from raising pigs to raising eel without mud. Ms. Le took advantage of the old pigsty to fix the eel, after six months of raising Le eel reached 4 heads / 1kg.

Trở lên đầu trang