News thuy san

Nuôi lươn không bùn – Hộ nuôi lươn nói gì (phần 3) | thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoiluonkhongbun
Những hộ nuôi lươn nói gì trong quá trình nuôi, thu hoạch và phát triển mô hình nuôi của mình như thế nào?
————————————
What do eel farmers say during their farming, harvesting and development process?
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang