News thuy san

Nuôi cá lóc ao trải bạt – thủy sản | Snakehead fish farming in canvas

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Anh Hải là người đã nuôi thành công cá lóc trong ao lót bạt cho biết, nếu nắm bắt được kỹ thuật thì nuôi cá lóc không khó. Có thể nói, nuôi cá lóc trong ao lót bạt một vốn, bốn lời.
————————————–
Mr. Hai, who has successfully raised snakehead fish in a lined pond, said that if grasping the technique, snakehead farming is not difficult. It can be said, raising snakehead fish in a lined canvas, four words.

https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang