THUY SAN BAC LIEU

Nuôi cá chép giòn hiệu quả kinh tế cao

Anh Phan Khắc Nhật Tiến ở khóm 8, phường 5, thành phố Bạc Liêu. Anh áp dụng mô hình nuôi cá chép giòn đạt hiệu quả kinh tế cao, hàng năm trại cá anh Tiến bán ra thị trường hàng chục tấn chép giòn thương phẩm.

#nuoica #cachachepgion#chepgion #canuocngot #thuysanbaclieu #thuysan #baclieu

Trở lên đầu trang