News thuy san

Nuôi cá chạch quế đơn giản, dễ nuôi, lợi nhuận cao – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Nuôi cá chạch quế, thu hoạch mỗi năm hai đợt lợi nhuận trên 250 triệu đồng/ha/năm.
————————
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang