News thuy san

Nuôi cá chạch lấu trên bể nổi lót bạc | Keeping loach fish on silver-lined floating tanks

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoicachachlau
Đây là đề tài nghiên cứu của sinh viên trường đại học Bạc liêu, đã nuôi thành công cá chạch lấu trên bể nổi lót bạc, từ giai đoạn cá bột đến trưởng thành và chuẩn bị cho cá sinh sản. Với sự hướng dẫn của tiến sỹ Tiền Hải Lý.
————————————-
This is a research project of Bac Lieu University students, who have successfully raised silver catfish on the silver-lined floating tank, from fry stage to maturity and preparing for breeding fish. With the guidance of Dr. Tien Hai Ly.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang