Trần Quang Huy official

NÔNG DÂN NUÔI TÔM CẦN TRANG BỊ “SỔ TAY NUÔI TÔM THẺ TRÊN AO LÓT BẠT “.

NÔNG DÂN NUÔI TÔM CẦN TRANG BỊ “SỔ TAY NUÔI TÔM THẺ TRÊN AO LÓT BẠT ”
Chuẩn bị nước ao trữ nước, ao lắng, ao nuôi.
Chuẩn bị nước ao lắng.
Quản lý môi trường nước ao nuôi:
– Quản lý nhiệt độ.
– Quản lý pH.
– Quản lý độ mặn phù hợp
– Quản lý độ kiềm
– Quản lý Oxy hòa tan.
– Quản lý khi độc NH3, NO2, H2S.
– Quản lý độ trong và màu nước
– Quản lý kim loại nặng.
– QUảng lý tảo và phiêu sinh học.
Phương pháp vận chuyển giống và thả giống.
Quy trình nuôi tôm thẻ công nghiệp mật độ cao.
– Quy trình xủ lý nước định kỳ tới 80 ngày.
– Một số vấn đề cần lưu ý trong việc quản lý nước ao nuôi.
– Vấn đề phòng bệnh tôm chết sớm, mất gan tụy và đường ruột.
– Một số mô hình nuôi khép kin hiệu quả.
– Kiểm soát ao nuôi khi có biến động môi trường sau khi mưa.
– Tôm bi đóng rong, đóng nhớt, đứt râu đen mang và mòn đuôi.
– Phát sáng nước, phát sáng vi khuẩn vibrio.
– Kiểm soát bệnh phân trắng.
– Tôm bị ốp thân – mềm vỏ – mọng nước.
– Tôm bi co cơ , cong thân.
– Phòng bệnh tảo lam, rong nhớt.
– Phương pháp xử lý nấm đồng tiền.
– Hiện tượng tôm không đồng đều về màu sắc của mang tôm.
– Hiện tượng rong đuôi chồn.
– Giải pháp giúp tôm chắc thịt, nặng cân, vỏ và mang sạch trước khi xuất bán.
– Hiện tượng khói đèn.
– Diệt ốc đinh.
– Hội chứng đỏ thân, đục cơ.
– Hội chứng úng nước dưới vỏ và giáp đầu ngực.
……
#huy0913753035 #sotaynuoitomthechantrang #nuoitomtrenaolotbat

Trở lên đầu trang