Trần Quang Huy official

NÔNG DÂN KIỂM TRA NƯỚC AO NUÔI TÔM VÀ NGĂN CHẶN TRIỆT ĐỂ KHÍ ĐỘC NO2

#huy0913753035 #nuoitomtrenaolotbat
NÔNG DÂN KIỂM TRA NƯỚC AO NUÔI TÔM VÀ NGĂN CHẶN TRIỆT ĐỂ KHÍ ĐỘC NO2 I TRẦN QUANG HUY
TRẦN QUANG HUY HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO NO2 TRONG VIỆC NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
Bước 1: rửa cốc thủy tinh bằng nước sạch.
Bước 2:Lắc điều 2 chai thuốc thử trước khi sử dụng.
Bước 3:Lấy 5ml mẫu nước ao .
Bước 4:Nhỏ 5 giọt thuốc thử số 1
Bước 5:Nhỏ 5 giọt thuốc thử số 2
Bước 6:Đóng năp và lắc nhẹ.
Bước 7: Sau 5 phút kiểm tra so với bảng màu

Trở lên đầu trang