Trần Quang Huy official

NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM KHI TÔM BỊ BỆNH PHÂN TRẮNG.

Những điều cần làm khi tôm bị phân trắng. Tại sao chúng ta phải xử lý quyết liệt trong 4 ngày để tôm dừng bệnh phân trắng và tôm vẫn phát triển bình thường? Tại sao có rất nhiều ao tôm bị phân trắng nhưng vẫn không điều trị được? Tại sao nhiều ao tôm bị phân trắng điều trị xong tôm không ăn mạnh và không phát triển? Liên hệ Trần Quang Huy 0913753035
#videomarketing28ngay
#videongay12
#nuoitomtrenaolotbat
#ops

Trở lên đầu trang