News thuy san

Những điểm nổi bật trong Diễn đàn tôm việt | Highlights in Vietnam Shrimp Forum

#thuysan #Quytrìnhnuôitômsạch #Trangtincuocsong

Diễn đàn tôm việt. Các nhà khoa học, lãnh đạo các trung tâm, Vụ, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, Trung tâm hợp tác quốc tế, tổng công ty Điện lực miền nam và nông dân 8 tỉnh đồng bằng Sông cửu Long, nói về giải pháp giảm giá thành trong nuôi tôm nước lợ, tôm siêu thâm canh, tăng thu nhập, như sử dụng vi sinh, sử dụng điện năng lượng mặt trời, cũng như sản xuất tôm sạch để tăng kim ngạch xuất khẩu.
——————————————–
Vietnamese shrimp forum. Scientists, leaders of centers, Department, Research Institute for Aquaculture, International Cooperation Center, Southern Power Corporation and farmers in 8 provinces in Cuu Long River Delta talk about solutions. reducing costs in brackish shrimp, super intensive shrimp farming, increasing income, such as using microorganisms, using solar power, as well as producing clean shrimp to increase export turnover.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang