TÔM GIỐNG CP GOAL

Người xé rào nuôi tôm lại tiên phong mô hình tôm lúa hiệu quả cao[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG

Người xé rào nuôi tôm lại tiên phong mô hình tôm lúa hiệu quả cao[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP GOAL].
1. Mô hình tôm lúa hiệu quả cao ở Kiên Giang.
2. Mô hình kinh tế tổng hợp
Nguồn: KGTVCÁM ƠN ĐÃ XEM CLIP!!!
TÔM GIỐNG CỦA CÔNG TY THỦY SẢN CP GOAL.
ĐỊA CHỈ: ẤP CẢNG, THỊ TRẤN TRẦN ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG.
LIÊN HỆ:
SĐT1: 0918.777.146
SĐT2: 0942.292.782

Trở lên đầu trang