News thuy san

Nâng cao hiệu quả mô hình tôm càng xanh – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao năng xuất và chất lượn tôm nuôi.

https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang