News thuy san

Một số vấn đề cần lưu ý trong nuôi rắn ri voi – Nuôi trồng thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoiranrivoi
Một số vấn đề kỹ thuật trong nuôi rắn ri voi, chia sẻ cùng bà con.
———————————-
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang