NÔNG THÔN BẠC LIÊU

Mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn đạt 200 tấn/ha

#nuoitom #thuysan #nongthonbaclieu
*email: dongbangbtv@gmail.com
*Facebook: Nong Thon Bac Lieu:
https://www.facebook.com/dongbang.nguyen.5

Trở lên đầu trang