News thuy san

Mô hình nuôi gà ta đạt hiệu quả – nuôi trồng

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Mô hình nuôi gà ta của bà con trong TP Bạc liêu đạt hiệu quả cao.

https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang