Trần Quang Huy official

LỜI KHUYÊN ĐẶC BIỆT DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NUÔI TÔM TRÊN AO ĐẤT.

Tại sao rất nhiều người nuôi tôm trên ao đất thất bại? Tại sao họ không giữ đáy ao sạch ? Tại sao họ không quản lý được tảo? Tạo sao họ không kiểm soát được vi khuẩn gây bệnh gan và phân trắng?
#videomarketing28ngay
#videongay11

Trở lên đầu trang