Trần Quang Huy official

LIỆU NUÔI TÔM TRÊN AO TRÒN LÓT BẠT CÓ DỄ THÀNH CÔNG KHÔNG?

Liệu nuôi tôm trên ao tròn có dễ thành công không? Liệu có thể thu hoạch 6 tấn 1 ao 500m3 không? Trong quá trình nuôi có xảy ra các loại bệnh như gan tụy, phân trắng, đỏ thân, ốp thân, đốm đen… không?
#nuoitomtrenaolotbat
#ops

Trở lên đầu trang