Trần Quang Huy official

LIỆU NUÔI TÔM GIỐNG CP TRÊN HỒ TRÒN CÓ THÀNH CÔNG KHÔNG?

Liệu nuôi tôm giống cp trên hồ tròn có thành công không? Học viên khóa 2 tham gia chương trình huấn luyện tại farm ops tiền giang. Liên hệ Trần Quang Huy 0913753035.
#nuoitomtrenaolotbat
#ops

Trở lên đầu trang