THUY SAN BAC LIEU

Kỹ thuật ương cua đinh

Trại cua đinh Long Hồ ở ở ấp 9A, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long là điểm chuyên sản xuất cua đinh giống.

#cuadinhgiong #cuadinhgiong #cuadinhsinhsan #nuoicuadinh
#thuysanbaclieu #thuysan #baclieu

Trở lên đầu trang