NÔNG THÔN BẠC LIÊU

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh

#thuysan #channuoi #trongtrot #nongthonbaclieu
*email: dongbangbtv@gmail.com
*Phone: 0567.100.101 – 0913.373.363
*Facebook: Nong Thon Bac Lieu
https://www.facebook.com/dongbang.nguyen.5
*Kênh 2 : Thanh Bình BTV
https://www.youtube.com/channel/UCehmj6mW8b6Ib2sQpina5CA

Trở lên đầu trang