News thuy san

Kỹ thuật nuôi rắn sinh sản – trang tin cuoc song | Snake breeding techniques

#nuoiran #Trangtincuộcsống #nuoirande

Vấn đề cần lưu ý khi nuôi rắn ri voi và cách chọn rắn giống để sinh sản, được kỹ sư Võ Chí Công chia sẻ mời các bạn cùng theo giỏi.
——————————————–
The problem to keep in mind when raising elephant curry and how to choose breeding snakes to breed, is shared by engineer Vo Chi Cong to invite you to follow along.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang