NÔNG THÔN BẠC LIÊU

Kinh nghiệm nuôi tôm về size lớn

Mô hình nuôi tôm của anh Đỗ Minh Hải, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình – Bạc Liêu (0918.777971)

#nuoitom #kinhnghiemnuoitom #nongthonbaclieu #nuoitomsieuthamcanh #thuysan #nongnghiep

Trở lên đầu trang