NÔNG THÔN BẠC LIÊU

Kinh nghiệm nuôi tôm QCCT 2 giai đoạn đạt năng suất cao

Kỹ thuật
nuôi tôm QCCT 2 giai đoạn của ông Nguyễn văn Dũng, xã Lộc Ninh , huyện Hồng dân cũng là kỹ thuật nuôi tôm cơ bản mà Ngành nông nghiệp Bạc Liêu đang khuyến cáo nông dân vùng Bắc Quốc lộ 1A, tỉnh Bạc liêu áp dụng

#nuoitom #kythuatnuoitom #nuoitomqcct #nuoitom2giaidoan #thuy san #nongthonbaclieu

Trở lên đầu trang