THUY SAN BAC LIEU

Kinh nghiệm nuôi tôm ao đất đạt hiệu quả

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Nông dân xã Thanh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau có những kinh nghiệm hay trong việc nuôi tôm thâm canh bằng ao đất.
#nuoitom #nuoitomthamcanh# nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang