THUY SAN BAC LIEU

Kinh nghiệm cho tôm ăn theo giai đoạn phát triển

KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN :
Anh Đỗ Minh Hải là người có nhiều năm nuôi tôm thành công đã chia kinh nghiệm trong việc cho tôm ăn theo từng giai đoạn phát triển, giảm chi phí thức ăn mà tôm vẫn phát triển tốt, tăng lợi nhuận trong vụ nuôi.
#nuoitom #chiasekinhnghiem #nuoitomcongnghecao #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang