News thuy san

Không cho tôm lớn | Tại sao? – thủy sản | Not for big shrimp | Why?

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Tại sao bà con nuôi tôm hạn chế cho tôm ăn, chỉ nuôi cầm chừng ?
—————————————-
Why do shrimp farmers restrict shrimp feeding, only moderation?

https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang