NÔNG DÂN NUÔI TÔM

Khi nào bắt đầu pha trộn thuốc cho tôm ăn!?? Liều lượng sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ

Ngày bắt đầu trộn thuốc cho tôm ăn, các giai đoạn pha trộn ks trong vụ nuôi..

Trở lên đầu trang