News thuy san

Kéo lưới bắt cá chẽm – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Buổi kéo lưới bắt cá chẽm của người dân trong Tỉnh Bạc Liêu.

https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang