News thuy san

Hướng đi mới cho ngành tôm – thủy sản | Directions for the shrimp industry

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Nuôi tôm an toàn sinh học theo công nghệ biofloc, sẽ là hướng đi mới cho nghề nuôi tôm của hiện nay.
——————————————
Biosecurity of shrimp by biofloc technology will be a new direction for local shrimp farming.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang