NÔNG DÂN NUÔI TÔM

Hướng dẫn cách tính lượng tôm trong một ao nuôi tôm thẻ chân trắng

Đây là cách tính tương đối chuẩn xác giúp bà con chủ động trong thu hoạch tôm

Trở lên đầu trang