News thuy san

Hợp tác xã nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học – thủy sản | Shrimp cooperative using probiotics.

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Hợp tác xã nuôi tôm quảng canh đi lên từ liên kết sản xuất, đây là một mô hình rất hay đã đem lại thu nhập cao và ổ định.
————————————
Extensive shrimp farming cooperative comes up from the association of production, which is a very good model that has brought high and stable income.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang