News thuy san

Hén lộ những kinh nghiệm nuôi tôm công nghệ cao | Revealing experiences in high-tech shrimp farming

#thuysan #tomcongnghecao #Trangtincuocsong

Chia sẻ những đúc kết kinh nghiệm trong nuôi tôm công nghệ cao – Những kiến thức này được anh Đặng Văn Ngọc đúc kết được trong quá trình nuôi, hôm nay chia sẻ cùng bà con và các bạn để cùng nhau phát triển.
———————————————-
Sharing experiences in high-tech shrimp farming – This knowledge was summarized by Mr. Dang Van Ngoc during the farming process, today shared with relatives and friends for mutual development.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang