News thuy san

Giải pháp nâng cao năng suất trong nuôi tôm quảng canh (phần 1) – thủy sản

#thuysan #Trangtinthuysan #tomquangcanh

Tọa đàm ” giải pháp nâng cao năng suất, hiệu quả tôm nuôi trong mô hình tôm – lúa, quảng canh cải tiến kết hợp”.

Trở lên đầu trang