TÔM GIỐNG CP GOAL

Đổi mới nuôi tôm quảng canh cải tiến[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP GOAL]

Đổi mới nuôi tôm quảng canh cải tiến[0918.777.146 TÔM GIỐNG SÓC TRĂNG CP GOAL].
Người dân huyện Cái Nước đang đổi mới quy trình nuôi tôm quảng canh cải tiến và tiến hành nuôi tôm quảng canh cải tiến theo 2 giai đoạn.
Kênh video thủy sản của tepbac.comCÁM ƠN ĐÃ XEM CLIP!!!
TÔM GIỐNG CỦA CÔNG TY THỦY SẢN CP GOAL.
ĐỊA CHỈ: ẤP CẢNG, THỊ TRẤN TRẦN ĐỀ, HUYỆN TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG.
LIÊN HỆ:
SĐT1: 0918.777.146
SĐT2: 0942.292.782

Trở lên đầu trang