Trần Quang Huy official

DIỄN BIẾN TÔM NUÔI TRONG CÁC GIAI ĐOẠN PHẦN 2

DIỄN BIẾN TÔM NUÔI TRONG CÁC GIAI ĐOẠN PHẦN 2
Nếu tôm phân lỏng, phân nổi trên mặt nước, hoặc phân trắng
NẾU MƯA NHIỀU TÔM RỚT
NẾU TÔM BỊ ĐỐM ĐEN DO NHIỄM VI KHUẨN HOẶC NẤM
#huy0913753035
#nuoitomtrenaolotbat

Trở lên đầu trang