News thuy san

Cơ hội cho ngành tôm Việt Nam – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Một lời khuyên đối với bà con nuôi tôm cần thường xuyên theo dõi tình hình và trao đổi với người thu mua, doanh nghiệp để nắm bắt cụ thể nhu cầu để đảm bảo sau dịch có sẵn sàng nguồn nguyên liệu tốt nhất cung cấp cho thị trường.”
————————————-
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang