THUY SAN BAC LIEU

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá

Thạc sỹ Thủy sản Phan Khắc Nhật Tiến ở khóm 8, phường 5, thành phố Bạc Liêu. Anh là người đi đầu trong việc nuôi thành công mô hình nuôi nhiều loại cá nước ngọt. Hàng năm trang trại của anh Tiến xuất bán hàng trăm tấn cá thương phẩm với nhiều loại cá khác nhau và thu về hàng tỷ đồng.

#nuoica #kinhnghiemnuoica #canuocngot #thuysanbaclieu #thuysan #baclieu

Trở lên đầu trang