THỦY SẢN MIỀN TÂY

CHĂM SÓC TÔM & QUẢN LÝ NƯỚC #nuoitom​​​​​ #thuhoachtom​​​​​ #thuysan #visinh #shorts

Video giới thiệu về cách trị bệnh vàng mang và quy trinh xử lý nước ao bài bản của anh Chu tại Bạc Liêu. /.

​​​​​ #thuhoachtom​​​​​ #tom​​​​ #tomsieuthamcanh #visinh #nuoica #xulynuoc #thuysanmientay ​​​​​ #thuysanbaclieu #tomgiong #tomsinhthai #longvannghia #benhEHP #EHP #visinh #nuoitom #shorts

Trở lên đầu trang