THUY SAN BAC LIEU

Cải tiến xi phong bán tự động trong nuôi tôm

Anh Đỗ Minh Hải ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình đã cải tiến trực ống hút xi phong đáy trong nuôi tôm và ứng dụng vào vận hành rất hiệu quả, giúp người nuôi tôm tiết kiệm công sức trong việc nuôi tôm.
#nuoitom #xiphong #aotronnoi #nuoitomcongnhecao #thuysanbaclieu #thuysan #baclieu

Trở lên đầu trang