News thuy san

Cải tiến Oxy đáy giảm 70% tiền điện/tháng – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Là một cải tiến mới của anh Đỗ Minh Hải – Xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 0918.777.971
—————————–
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang