News thuy san

Cách xây hồ nuôi lươn | 1,8 x 4m – thủy sản | How to build an eel pond

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Đây là hồ nuôi lươn được thiết kế ngang 1,8m dài 4m cao 0,5m.
——————————–
This is an eel pond designed with a width of 1.8m and 4m high, 0.5m high.

https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang