News thuy san

Cách sang tôm ít hao hụt – thủy sản | The way to shrimp less loss

#nuoitom #thuysan #cachsangtom

cách sang tôm ít hao hụt do thạc sĩ Long văn Nghĩa chia sẻ cùng bà con và các bạn.
—————————————
how to switch to low-loss shrimp by Master Long Van Nghia shared with relatives and friends.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang